EBI - 10/2021

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 8 listopad 2021 r.

Data sporządzenia:

2021-11-09

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 listopad 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Carbon Studio – Akt notarialny_09112021.pdf