EBI - 11/2024

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Data sporządzenia:

2024-06-27

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji na okres kolejnej kadencji. Do Rady Nadzorczej Spółki powołano:
1) Pana Tomasza Michalika,
2) Pana Jakuba Kabza,
3) Pana Andrzeja Szurka,
4) Pana Bartosza Zielińskiego,
5) Pana Remigiusza Kopoczek.

Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję.

Informacja o powołanych członkach Rady Nadzorczej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Informacja o powołanych członkach Rady Nadzorczej Carbon Studio.pdf