EBI - 2/2021

Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2020 r.

Data sporządzenia:

2021-02-12

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Carbon Studio – Jednostkowy_Skonsolidowany Q4_2020