ESPI - 2/2022

Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za IV kwartał 2021 r.

Data sporządzenia:

2022-02-11

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _Emitent”, “Spółka”_ podaję do publicznej wiadomości, że szacunkowy przychód netto ze sprzedaży gier w IV kwartale 2021 r. wynosi około 900.000 zł, oznacza to wzrost o około 38% w porównaniu do IV kwartału 2020 r. w którym Emitent wygenerował przychód netto w wysokości 650.542 zł.

Szacunkowy przychód netto za cztery kwartały 2021 r. wyniósł niecałe 4.300.000 zł co daje wzrost o około 59% w porównaniu do czterech kwartałów 2020 r., który wyniósł 2.690.802 zł.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu