EBI - 2/2022

Rejestracja zmiany Statutu Carbon Studio Spółka Akcyjna

Data sporządzenia:

2022-02-14

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie S.A. („Spółka”) informuje, iż doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania zmiany statutu przyjętej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 listopada 2021 r.

W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje pełną treść zmian statutu oraz tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Załącznik do EBI – Treść zmian statutu wraz z tekstem jednolitym statutu spółki.pdf