EBI - 5/2022

Raport roczny za 2021 rok

Data sporządzenia:

2022-05-30

Treść raportu:

Zarząd CARBON STUDIO S.A. z siedzibą w Chorzowie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok.

Stosownie do § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Emitent nie przekazuję odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Carbon_31122021_JSF_sprawozdanie z badania_podpis.pdf

Carbon_31122021_SSF_sprawozdanie z badania_podpis.pdf

Carbon_Studio_-_Raport_roczny_2021.pdf