ESPI - 9/2024

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Data sporządzenia:

2024-06-27

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2024 roku [“WZA”], posiadały co najmniej 5% w głosach:

Aleksander Caban, posiadający 285.421 głosów, co stanowiło 32,45% ogólnej liczby głosów na WZ i 14,65% głosów ogółem w Spółce.

Błażej Szaflik, posiadający 295.295 głosów, co stanowiło 33,57% ogólnej liczby głosów na WZ i 15,15% głosów ogółem w Spółce.

Karolina Koszuta-Caban, posiadająca 298.890 głosów, co stanowiło 33,98% ogólnej liczby głosów na WZ i 15,34% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu