GAMEINN

Carbon Studio S.A. realizuje projekt pod nazwą:

Badania nad innowacyjną technologią sterowania i interakcji ze światem gry VR, za pomocą kontrolerów ruchu i sensorów znajdujących się w urządzeniach VR

Projekt dotyczy stworzenia narzędzia programistycznego, pozwalającego na wszechstronne, łatwe i dowolne projektowanie interakcji gracza z otaczającym go wirtualnym światem, w ramach formuły wirtualnej rzeczywistości (VR), a zwłaszcza przedmiotami, elementami otoczenia oraz postaciami non-player character (NPC) za pomocą systemu gestów odczytywanych z:
– kontrolerów ruchu najbardziej popularnych systemów VR,
– czujników umieszczonych w goglach do wirtualnej rzeczywistości.

Wartość projektu: 1 944 472.20 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 294 490,85 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Sektorowe programy B+R.

Wspieranie i rozwój działań eksportowych oraz kontaktów biznesowych Carbon Studio

Wspieranie i rozwój działań eksportowych oraz kontaktów biznesowych Carbon Studio.

W ramach przedmiotowego projektu Carbon Studio zamierza zaprezentować działalność firmy oraz promować produkty firmy na najważniejszych wydarzeniach w branży gier na świecie. Projekt zakłada zorganizowanie wyjazdu na 4 najważniejsze dla branży gier wydarzenia w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Studio Carbon zostało nagrodzone grantem w ramach programu Rozwój Sektorów Kreatywnych w 2018 roku.

Hussarion

Hussarion VR to prototyp gry od Carbon Studio. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnej strzelanki kooperacyjnej w VR i zaprezentowanie nowych rozwiązań.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Studio Carbon zostało nagrodzone grantem w ramach programu Rozwój Sektorów Kreatywnych w 2017 roku.

Więcej o projekcie