GameINN -POIR.01.02.00-00-0149/20

Opracowanie innowacji produktowej opartej na systemie telemetrii w grze

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w rezultacie których wytworzona zostanie innowacja produktowa na skalę międzynarodową, w postaci znacząco ulepszonej technologii – systemu telemetrii.

– Całkowity koszt projektu 3 633 500,00 zł,
– Kwota dofinansowania: 2 180 100,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

GameINN - POIR.01.02.00-00-0171/20

Opracowanie innowacyjnego systemu do zautomatyzowanego generowania nowych poziomów oraz obiektów 3D dedykowanych do gier VR

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacyjnego systemu (narzędzia) do zautomatyzowanego generowania nowych poziomów (leveli) oraz obiektów 3D dedykowanych grom VR.

– Całkowity koszt projektu 4 739 375,00 zł,
– Kwota dofinansowania: 3 661 125,00 zł,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

GameINN - POIR.01.02.00-00-0191/17

Badania nad innowacyjną technologią sterowania i interakcji ze światem gry VR, za pomocą kontrolerów ruchu i sensorów znajdujących się w urządzeniach VR

Projekt dotyczy stworzenia narzędzia programistycznego, pozwalającego na wszechstronne, łatwe i dowolne projektowanie interakcji gracza z otaczającym go wirtualnym światem, w ramach formuły wirtualnej rzeczywistości (VR), a zwłaszcza przedmiotami, elementami otoczenia oraz postaciami non-player character (NPC) za pomocą systemu gestów odczytywanych z:
– kontrolerów ruchu najbardziej popularnych systemów VR,
– czujników umieszczonych w goglach do wirtualnej rzeczywistości.

Wartość projektu: 1 944 472.20 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 294 490,85 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

Wspieranie i rozwój działań eksportowych oraz kontaktów biznesowych Carbon Studio

Wspieranie i rozwój działań eksportowych oraz kontaktów biznesowych Carbon Studio.

W ramach przedmiotowego projektu Carbon Studio zamierza zaprezentować działalność firmy oraz promować produkty firmy na najważniejszych wydarzeniach w branży gier na świecie. Projekt zakłada zorganizowanie wyjazdu na 4 najważniejsze dla branży gier wydarzenia w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Studio Carbon zostało nagrodzone grantem w ramach programu Rozwój Sektorów Kreatywnych w 2018 roku.

Hussarion

Hussarion VR to prototyp gry od Carbon Studio. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnej strzelanki kooperacyjnej w VR i zaprezentowanie nowych rozwiązań.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Studio Carbon zostało nagrodzone grantem w ramach programu Rozwój Sektorów Kreatywnych w 2017 roku.

Więcej o projekcie