THE WIZARDS: AKTUALIZACJA

We wczesnych dniach The Wizards, jedna z najczęściej powtarzanych negatywnych uwag skupiała się na metodzie lokomocji polegającej na teleportacji między określonymi punktami, krytykując ją jako ograniczającą i przełamującą immersję. W odpowiedzi spędziliśmy kolejne tygodnie na rozwijaniu systemu swobodnej teleportacji i przemieszczania się, a także na przebudowywaniu istniejących poziomów w celu przystosowania się do nowych trybów i nagradzania eksploracji.

We wtorek, 12 września, została wydana aktualizacja zawierająca nowe tryby i ulepszenia gry, a także poprawki błędów i elementy do pobrania, by odbiór był jeszcze przyjemniejszy.