Carbon Studio S.A. finalizuje przejęcie Iron VR

Carbon Studio S.A. ogłasza udane przejęcie Iron VR, transakcję sfinalizowano w środę, 24 kwietnia 2024 roku. Ten strategiczny ruch podkreśla zobowiązanie Carbon Studio S.A. do rozszerzenia swojej obecności w sektorze wirtualnej rzeczywistości oraz zwiększenia swoich możliwości technologicznych.

Integracja profesjonalistów od Unity z Iron VR do zespołu Carbon Studio S.A. stanowi znaczący kamień milowy w podróży rozwojowej firmy. Dzięki temu przejęciu Carbon Studio S.A. zyskuje dostęp do puli wysoko wykwalifikowanych specjalistów, gotowych by wejść w bieżące jak i przyszłe projekty firmy.

Ponadto przejęcie to daje Carbon Studio S.A. własność nad aktualnymi projektami Iron VR. Te projekty uzupełnią istniejącą ofertę Carbon Studio S.A. i przyczynią się do realizacji strategicznych celów firmy na rynku VR.

W miarę postępu procesu integracji, obie firmy zobowiązują się do zapewnienia płynnego przejścia dla pracowników i akcjonariuszy. Razem będą pracować nad wykorzystaniem swoich łączonych sił i zasobów, aby napędzać innowacje i dostarczać wysokiej jakości doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości dla graczy na całym świecie. Przejęcie Iron VR stanowi strategiczną inwestycję w przyszłość Carbon Studio S.A., pozycjonując firmę do dalszego wzrostu i sukcesów w dynamicznym sektorze VR.

Dalsze aktualizacje dotyczące procesu integracji i przyszłych inicjatyw zostaną udostępnione w miarę ich dostępności.