GAMEINN

Miło nam poinformować, że wyniku konkursu organizowanego w ramach Programu Sektorowego “GAMEINN” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 “Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Spółka Carbon Studio S.A. otrzymała 2 granty na realizacje następujących projektów:

1. “Opracowanie innowacyjnego systemu do zautomatyzowanego generowania nowych poziomów oraz obiektów 3D dedykowanych do gier VR”
– Całkowity koszt projektu 4 739 375,00 zł,
– Kwota dofinansowania: 3 661 125,00 zł,

2. “Opracowanie innowacji produktowej opartej na systemie telemetrii w grze”
– Całkowity koszt projektu 3 633 500,00 zł,
– Kwota dofinansowania: 2 180 100,00 zł.

Łączny całkowity koszt obu projektów to 8 372 875,00 zł.
Łączna kwota dofinansowania obu projektów to 5 841 225,00 zł.