8 listopada Carbon Studio podejmie uchwałę dot. wprowadzenia programu motywacyjnego

8 listopada 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Carbon Studio podejmie uchwałę dot. wprowadzenia trzyletniego programu motywacyjnego, skierowanego do kluczowego personelu. W jego ramach ok. 25 pracowników Carbon Studio otrzyma możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B spółki, uprawniających do objęcia akcji serii E. Założeniem programu jest zapewnienie stabilizacji składu osobowego Carbon Studio oraz wzrostu wartości spółki.  

– Dobry zespół jest najważniejszą wartością firmy. Wprowadzając program motywacyjny chcemy zmotywować kluczowych managerów Carbon Studio, a tym samym zaprosić ich do wspólnego rozwoju naszego biznesu, co umocni więzi między zarządem, a pracownikami. Jesteśmy przekonani, że ten cel jest możliwy do zrealizowania. Cena emisyjna za jedną akcję serii E wynosi 0.10 zł i będzie równa cenie nominalnej – informuje Błażej Szaflik, prezes zarządu Carbon Studio.

Program zostanie uruchomiony po osiągnięciu przez kurs Carbon Studio ceny zamknięcia w obrocie zorganizowanym w wysokości 75 zł lub wydania flagowego produktu spółki pt. Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall, do końca 2021 r.

Pierwsza transza zakłada przydzielenie maksymalnie 40 tys. warrantów z czego 10 tys. zostanie przydzielone jeśli gra osiągnie poziom 80% pozytywnych recenzji w serwisie Steam. Beneficjenci programu motywacyjnego mogą objąć jednorazowo ⅓ przydzielonej im transzy warrantów, pod warunkiem przepracowania jednego roku w Carbon Studio, licząc od dnia podpisania umowy pozwalającej na objęcie warrantów. Kolejne warranty, w tej samej liczbie, otrzymają pracownicy po przepracowaniu dwóch i trzech lat. Druga i trzecia transza zakłada przydzielenie maksymalnie po 20 tys. warrantów. Obie te transze zostaną przeprowadzone po osiągnięciu kursu na poziomie 100 zł i 150 zł.

Program motywacyjny przewidziany jest na lata 2021-2024. Kluczowy personel Carbon Studio będzie miał możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B spółki, uprawniających do objęcia akcji serii E Carbon Studio.

Objęcie warrantów wiąże się z podwyższeniem kapitału warunkowego o kwotę 8 tys. zł, umożliwiając objęcie przez kluczowy personel maksymalnie 80 tys. akcji serii E w wykonaniu praw z warrantów. Warranty są obejmowane nieodpłatnie, a cena emisyjna akcji odpowiada ich wartości nominalnej.

Obecnie w Carbon Studio pracuje ok. 45 osób.