Kalendarium

2021

12 lutego 2021 r. – raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.
13 maja 2021 r. – raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
27 maja 2021 r. – raport roczny za 2020 r.
12 sierpnia 2021 r. – raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
10 listopada 2021 r. – raport kwartalny za III kwartał 2021 r.

2020

12 lutego 2020 – raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.
13 maja 2020 – raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
29 maja 2020 – raport roczny za 2019 r.
12 sierpnia 2020 – raport kwartalny za II kw. 2020 r.
10 listopada 2020 – raport kwartalny za III kw. 2020 r.