STRATEGIA ROZWOJU

W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, Spółka stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (VR i AR).
Spółka zwiększa swoją skuteczność w pozyskiwaniu nowych odbiorców poprzez umowy z międzynarodowymi kontrahentami. Ich zadaniem jest budowanie rozpoznawalności marki na takich rynkach jak Azja, co pomaga w dostosowaniu się do specyfiki tamtejszego rynku.

Bycie liderem na rynku XR łączy się z misją nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań. Jednym z działań wpisanych w realizację strategii jest pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz grantów w celu rozwijania innowacyjnych rozwiązań, które Spółka następnie wdraża do swoich tytułów growych i projektów komercyjnych.

Kluczowym elementem realizacji strategii jest wprowadzenie do oferty kolejnych gier z zastosowaniem takich rozwiązań. Spółka zamierza wydawać minimum jeden tytuł VR w ciągu roku.
Aby w pełni wykorzystać zdobyte doświadczenie i kontakty, Spółka zamierza rozszerzyć swoją działalność także na obszar wydawniczy gier innych deweloperów. Pozwoli to także zwiększyć efektywność marketingu oraz widoczność na międzynarodowych targach branżowych. Do końca 2019 r. Spółka zamierza wydać pierwszy tytuł zewnętrzny.

Misja
Tworzenie najlepszych gier VR trafiających do graczy na całym świecie.

Cel
Utrzymanie pozycji czołowego producenta gier VR. Tworzenie rozpoznawalnej marki studia na dynamicznie rozwijającym się rynku VR.

Filozofia
Budowanie kompetentnego zespołu
Poszukiwanie nowych rozwiązań, które zwiększają jakość oraz wydajność pracy
Maksymalizowanie przychodów poprzez wieloplatformowość gier
Budowanie społeczności wokół rozpoznawalnej marki spółki na rynku VR