STRATEGIA ROZWOJU

W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, Carbon Studio stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów nie tylko VR ale też XR (VR i AR).
Termin Extended Reality (XR) oznacza wszystkie technologie, które nakładają wirtualny obraz przed użytkownika. Do tych technologii zalicza się: Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR – łączy rzeczywisty świat z wirtualnymi obiektami) oraz Mixed Reality (MR – rozwiązanie firmy Windows, które nie korzysta z zewnętrznych czujników).

Bycie liderem na rynku XR łączy się z misją nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań. Jednym z działań wpisanych w realizację strategii jest pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz grantów w celu rozwijania innowacyjnych rozwiązań, które Spółka następnie wdraża do swoich tytułów growych i projektów komercyjnych.

Kluczowym elementem realizacji strategii jest wprowadzenie do oferty kolejnych gier z zastosowaniem takich rozwiązań.
Aby w pełni wykorzystać zdobyte doświadczenie i kontakty, Spółka zamierza rozszerzyć swoją działalność także na obszar wydawniczy gier innych deweloperów. Pozwoli to także zwiększyć efektywność marketingu oraz widoczność na międzynarodowych targach branżowych. Do końca 2019 r. Spółka zamierza wydać pierwszy tytuł zewnętrzny.

Misja
Tworzenie najlepszych gier VR trafiających do graczy na całym świecie.

Cel
Utrzymanie pozycji czołowego producenta gier VR. Tworzenie rozpoznawalnej marki studia na dynamicznie rozwijającym się rynku VR.

Filozofia
Budowanie kompetentnego zespołu.
Poszukiwanie nowych rozwiązań, które zwiększają jakość oraz wydajność pracy.
Maksymalizowanie przychodów poprzez wieloplatformowość gier.
Budowanie społeczności wokół rozpoznawalnej marki spółki na rynku VR.