Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosów% udział w kapitale zakładowym% udział w głosach na WZ
Błażej Szaflik284 500284 50019,01%19,01%
Aleksander Caban285 421285 42119,08%19,08%
Karolina Koszuta-Caban284 500284 50019,01%19,01%
Pozostali inwestorzy641 829641 82942,90%42,90%
Razem1 496 2501 496 250100%100%

Dane na dzień 12.05.2023 r.