Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosów% udział w kapitale zakładowym% udział w głosach na WZ
Błażej Szaflik295 295295 29515,15%15,15%
Aleksander Caban299 811299 81115,39%15,39%
Karolina Koszuta-Caban298 890298 89015,34%15,34%
Jolanta Falkowska*146 810146 8107,53%7.53%
Pozostali inwestorzy1 054 5541 054 55454,12%54,12%
Razem1 948 5501 948 550100%100%

* z podmiotem zależnym

Dane na dzień 15.05.2024 r.