Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosów% udział w kapitale zakładowym% udział w głosach na WZ
Błażej Szaflik284 500284 50019,40%19,40%
Aleksander Caban285 000285 00019,44%19,44%
Karolina Koszuta-Caban284 500284 50019,40%19,40%
Pozostali inwestorzy612 250612 25041,76%41,76%
Razem1 466 2501 466 250100%100%

Dane na dzień 13.05.2021 r.