Raporty

2024

12/2024 - Rezygnacja osoby nadzorującej

11/2024 - Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

10/2024 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 r.

9/2024 - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

8/2024 - Podsumowanie subskrypcji akcji serii F

7/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

6/2024 - Raport roczny za 2023 rok

5/2024 - Raport okresowy za I kwartał 2024 r.

4/2024 - Rejestracja połączenia Emitenta z Iron VR S.A. oraz zmian treści Statutu Emitenta

3/2024 - Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024

2/2024 - Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.

1/2024 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

2023

14/2023 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 grudnia 2023 r

13/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu Emitenta

12/2023 - Raport okresowy za III kwartał 2023 r

11/2023 - Raport okresowy za II kwartał 2023 r

10/2023 - Zawarcie umów z Autoryzowanym Doradcą

9/2023 - Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 r.

8/2023 - Zmiana wysokości kapitału zakładowego w wyniku zamiany warrantów serii B na akcje serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

7/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami statutu spółki

6/2023 - Raport roczny za 2022 rok

5/2023 - Raport okresowy za I kwartał 2023 r.

4/2023 - Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

3/2023 - Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.

2/2023 -Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

1/2023 - Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i 2023

2022

13/2022 - Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem

12/2022 - Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020, 2021 i 2022 wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na NC.

11/2022 - Raport okresowy za III kwartał 2022 r.

10/2022 - Korekta raportu okresowego za II kwartał 2022 r.

9/2022 - Raport okresowy za II kwartał 2022 r.

8/2022 - Przedłużenie kadencji Członkom Zarządu Spółki Carbon Studio

7/2022 - Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 r.

6/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

5/2022 - Raport roczny za 2021 rok

4/2022 - Raport okresowy za I kwartał 2022 r.

3/2022 - Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.

2/2022 - Rejestracja zmiany Statutu Carbon Studio Spółka Akcyjna

1/2022 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

2021

11/2021 - Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

10/2021 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 8 listopad 2021 r.

9/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 listopada 2021 r.

8/2021 - Raport okresowy za II kwartał 2021 r.

7/2021 - Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.

6/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Studio S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku.

5/2021 - Raport roczny za rok 2020 r.

4/2021 - Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

3/2021 - Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2020 r.

2/2021 - Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2020 r.

1/2021 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2020

14/2020 - Raport okresowy za III kwartał 2020 r.

13/2020 - Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcie akcji serii C

12/2020 - Raport okresowy za II kwartał 2020 r.

11/2020 - Zmiana Autoryzowanego Doradcy

10/2020 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 lipca 2020 r.

9/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Studio S.A. na dzień 31 lipca 2020 roku

8/2020 - Ogłoszenie dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

7/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Studio S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

6/2020 - Korekta raportu rocznego Spółki za 2019 r.

5/2020 - Raport roczny Spółki za 2019 r.

4/2020 - Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

3/2020 - Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku

2/2020 - Informacja o rezygnacji ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

1/2020 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku


2024

9/2024 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.

8/2024 - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

7/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

6/2024 - Informacja o rozpoczęciu procesu certyfikacji gier Hunt Together oraz Crimen - Mercenary Tales na platformę Sony PS VR2

5/2024 - Informacja o pracach produkcyjnych nad nową grą

4/2024 - Informacja o otrzymaniu powiadomień o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

3/2024 - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

2/2024 - Informacja o wyznaczeniu daty premiery gry The Wizards - Dark Times: Brotherhood na PlayStation VR2

1/2024 - Informacja o wyznaczeniu daty premiery gry Hunt Together na platformy PCVR

2023

23/2023 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

22/2023 - Informacja o przesunięciu daty premiery gry Hunt Together na platformie Meta Quest

21/2023 - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia CARBON STUDIO S.A. z siedzibą w Chorzowie z IRON VR S.A. z siedzibą w Chorzowie

20/2023 - Informacja o wyznaczeniu daty premiery gry Hunt Together na platformie Meta Quest

19/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

18/2023 - Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia CARBON STUDIO S.A. z siedzibą w Chorzowie z IRON VR S.A. z siedzibą w Chorzowie

17/2023 - Informacja o dacie premiery gry Crimen - Mercenary Tales na gogle yVR2

16/2023 - Informacja o wyznaczeniu nowego terminu premiery aktualizacji do gry The Wizards Dark Times pt. "Brotherhood"

15/2023 - Podpisanie umowy z Play For Dream na stworzenie portu gry Crimen - Mercenary Tales na gogle yVR2

14/2023 - Informacja o wyznaczeniu nowego terminu premiery aktualizacji do gry The Wizards Dark Times pt. "Brotherhood"

13/2023 - Ustalenie daty premiery gry Crimen - Mercenary Tales na PC VR

12/2023 - Podpisanie planu połączenia pomiędzy Emitentem a Iron VR S.A.

11/2023 - Ustalenie daty premiery aktualizacji do gry The Wizards – Dark Times pt. „Brotherhood”

10/2023 - Otrzymanie raportu z wyceny przedsiębiorstwa Emitenta

9/2023 - Zamiar połączenia ze spółką zależną od Emitenta - Iron VR S.A.

8/2023 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.

7/2023 - Zmiana nazwy gry Dreamo VR na Mindset oraz ustalenie daty premiery i ceny

6/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami statutu spółki

5/2023 - Ustalenie daty premiery gry Crimen - Mercenary Tales

4/2023 - Podpisanie umowy z Pico Immersive Pte. Ltd. na stworzenie portu gry Crimen - Mercenary Tales

3/2023 - Rozpoczęcie kampani marketingowej gry "Crimen - Mercenary Tales"

2/2023 - Podpisanie umowy na stworzenie portu gry

1/2023 - Szacunkowe dane o przychodach za IV kwartał 2022 r.

2022

17/2022 - Zawarcie istotnej umowy z Vertigo Games

16/2022 - Wyniki sprzedażowe serii The Wizards

15/2022 - Podpisanie umowy wydawniczej na grę Home Together

14/2022 - Rozszerzenie działalności Spółki

13/2022 - Zakończenie prac nad systemem Aurelius oraz zawarcie umowy o podziale praw do systemu ze spółką zależną.

12/2022 - Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2022 r.

11/2022 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

10/2022 - Zapowiedź nowej gry przez spółkę zależną - Home Together

9/2022 - Zapowiedź nowej gry Crimen

8/2022 - Zawarcie umowy z istotnym partnerem

7/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

6/2022 - Informacja na temat daty premiery i ceny gry "Warhammer: Age of Sigmar Tempestfall" na platformę Meta Quest.

5/2022 - Przyznanie dofinansowania na zakup sprzętu Motion Capture w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

4/2022 - Zawarcie znaczącej umowy na projekt związany z metavers

3/2022 - Zawarcie trzech umów z istotnym partnerem

2/2022 - Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za IV kwartał 2021 r.

1/2022 - Otrzymanie zawiadomień o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2021

23/2021 - Rozpoczęcie prac nad preprodukcją nowego tytułu z gatunku Slasher

22/2021 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

21/2021 - Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za III kwartał 2021 r.

20/2021 - Ustalenie premiery gry Lust for Darkness VR: M Edition przez spółkę zależną Iron VR S.A.

19/2021 - Informacja na temat daty premiery i ceny gry "Warhammer: Age of Sigmar Tempestfall"

18/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 listopada 2021 r.

17/2021 - Ustalenie premiery gry Lust for Darkness VR przez spółkę zależną Iron VR S.A.

16/2021 - Wyniki sprzedażowe serii The Wizards

15/2021 - Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2021 r.

14/2021 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

13/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Studio S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku

12/2021 - Zwrot kosztów produkcji The Wizards - Dark Times w wersji na Oculus Quest

11/2021 - Zawarcie umowy z HTC - The Wizards - Dark Times dostępne w usłudze VIVEPORT Infinity

10/2021 - Zakończenie procesu certyfikacji gry The Wizards - Dark Times na platformę Oculus Quest

9/2021 - Wyniki sprzedażowe gry The Wizards na platformie Oculus Quest

8/2021 - Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za I kwartał 2021 r.

7/2021 - Ustalenie premiery gry Holy Chick! przez spółkę zależną Iron VR S.A

6/2021 - Wyznaczenie daty premiery gry The Wizards - Dark Times na gogle marki Oculus Quest

5/2021 - Rozpoczęcie prac nad trybem kooperacji wieloosobowej (co-op multiplayer) do gry The Wizards - Dark Times

4/2021 - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

3/2021 - Przekroczenie 200 tys. sprzedanych egzemplarzy gier z serii “The Wizards”

2/2021 - Zawarcie umów lock-up z akcjonariuszami

1/2021 - Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

2020

25/2020 -Dokonanie przydziału akcji przez spółkę zależną

24/2020 - Zawarcie umowy na produkcję gier przez spółkę zależną Iron VR S.A. z Movie Games S.A.

23/2020 - Rozpoczęcie produkcji gry Holy Chick! an Escape Room Game przez spółkę zależną Iron VR S.A.

22/2020 - Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall

21/2020 - Przyjęcie zasad programu motywacyjnego

20/2020 - Zawarcie umowy wydawniczej na produkcję gry Dreamo VR na platformę Oculus Quest

19/2020 - Nawiązanie ścisłej współpracy ze spółką Movie Games S.A.

18/2020 - Umowa objęcia akcji CARBON STUDIO S.A.

17/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 lipca 2020 r.

16/2020 - Informacja na temat zwrotu kosztów produkcji The Wizards - Dark Times oraz szacunkowych wyników sprzedaży serii The Wizards

15/2020 - Akceptacja The Wizards Dark Times do wydania na platformie Oculus Quest

14/2020 - Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta

13/2020 - Informacja na temat przyznania Spółce dofinansowania w ramach Programu Sektorowego GameInn.

12/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Studio S.A. na dzień 31 lipca 2020 roku.

11/2020 - Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW

10/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Studio S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

9/2020 - Informacja na temat daty premiery i ceny gry The Wizards - Dark Times

8/2020 - Ustalenie daty premiery gry „The Wizards - Enhanced Edition” na konsole PlayStation VR na rynku azjatyckim

7/2020 - Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

6/2020 - Przekazanie informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

5/2020 - Umowa na produkcję gry „The Wizards” w wersji na urządzenia HTC Vive Focus Plus

4/2020 - Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Carbon Studio S.A. za 2019 rok.

3/2020 - Informacja na temat daty premiery i ceny gry Dreamo.

2/2020 - Utworzenie spółki zależnej od Emitenta Carbon Studio S.A.

1/2020 - Informacja na temat rozpoczęcia etapu produkcji gry w uniwersum „Warhammer: Age of Sigmar”


2019

2/2019 - Informacja na temat prac nad wydaniem nowej gry z serii „The Wizards” CARBON STUDIO S.A.

1/2019 - Przyznanie dostępu do systemu ESPI