Raporty

2021

16/2021 - Wyniki sprzedażowe serii The Wizards

15/2021 - Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2021 r.

14/2021 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

13/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Studio S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku

12/2021 - Zwrot kosztów produkcji The Wizards - Dark Times w wersji na Oculus Quest

11/2021 - Zawarcie umowy z HTC - The Wizards - Dark Times dostępne w usłudze VIVEPORT Infinity

10/2021 - Zakończenie procesu certyfikacji gry The Wizards - Dark Times na platformę Oculus Quest

9/2021 - Wyniki sprzedażowe gry The Wizards na platformie Oculus Quest

8/2021 - Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za I kwartał 2021 r.

7/2021 - Ustalenie premiery gry Holy Chick! przez spółkę zależną Iron VR S.A

6/2021 - Wyznaczenie daty premiery gry The Wizards - Dark Times na gogle marki Oculus Quest

5/2021 - Rozpoczęcie prac nad trybem kooperacji wieloosobowej (co-op multiplayer) do gry The Wizards - Dark Times

4/2021 - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

3/2021 - Przekroczenie 200 tys. sprzedanych egzemplarzy gier z serii “The Wizards”

2/2021 - Zawarcie umów lock-up z akcjonariuszami

1/2021 - Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

2020

25/2020 -Dokonanie przydziału akcji przez spółkę zależną

24/2020 - Zawarcie umowy na produkcję gier przez spółkę zależną Iron VR S.A. z Movie Games S.A.

23/2020 - Rozpoczęcie produkcji gry Holy Chick! an Escape Room Game przez spółkę zależną Iron VR S.A.

22/2020 - Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall

21/2020 - Przyjęcie zasad programu motywacyjnego

20/2020 - Zawarcie umowy wydawniczej na produkcję gry Dreamo VR na platformę Oculus Quest

19/2020 - Nawiązanie ścisłej współpracy ze spółką Movie Games S.A.

18/2020 - Umowa objęcia akcji CARBON STUDIO S.A.

17/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 lipca 2020 r.

16/2020 - Informacja na temat zwrotu kosztów produkcji The Wizards - Dark Times oraz szacunkowych wyników sprzedaży serii The Wizards

15/2020 - Akceptacja The Wizards Dark Times do wydania na platformie Oculus Quest

14/2020 - Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta

13/2020 - Informacja na temat przyznania Spółce dofinansowania w ramach Programu Sektorowego GameInn.

12/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Studio S.A. na dzień 31 lipca 2020 roku.

11/2020 - Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW

10/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Studio S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

9/2020 - Informacja na temat daty premiery i ceny gry The Wizards - Dark Times

8/2020 - Ustalenie daty premiery gry „The Wizards - Enhanced Edition” na konsole PlayStation VR na rynku azjatyckim

7/2020 - Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

6/2020 - Przekazanie informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

5/2020 - Umowa na produkcję gry „The Wizards” w wersji na urządzenia HTC Vive Focus Plus

4/2020 - Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Carbon Studio S.A. za 2019 rok.

3/2020 - Informacja na temat daty premiery i ceny gry Dreamo.

2/2020 - Utworzenie spółki zależnej od Emitenta Carbon Studio S.A.

1/2020 - Informacja na temat rozpoczęcia etapu produkcji gry w uniwersum „Warhammer: Age of Sigmar”


2019

2/2019 - Informacja na temat prac nad wydaniem nowej gry z serii „The Wizards” CARBON STUDIO S.A.

1/2019 - Przyznanie dostępu do systemu ESPI