ESPI - 1/2019

Przyznanie dostępu do systemu ESPI

Data sporządzenia:

2019-09-23

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. (dalej jako: Spółka) informuje, że w dniu 23.09.2019 r. Spółka otrzymała dostęp do systemu ESPI w trybie Emitent ASO. W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu