WŁADZE

Zarząd

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

Produkcją gier komputerowych zajmuje się od 2010 roku. Doświadczenie zdobywał pracując jako kierownik działu projektowego, oraz producent w firmie The Farm 51. Współtworzył tytuły takie jak: Painkiller: Hell and Damnation, Deadfall Adventures, Afterfall Insanity, oraz wiele innych. Od 2012 roku prowadzi pracownię związaną z projektowaniem gier na Uniwersytecie Śląskim.

Aleksander Caban – Członek Zarządu

Z branżą gier komputerowych jest związany od 2010 roku. Pasjonat wirtualnej rzeczywistości. Obecnie w Carbon Studio zajmuje się rozszerzaniem kontaktów biznesowych, oraz wytycza nowe ścieżki rozwoju firmy. Aktywnie uczestniczy w targach i konferencjach branżowych.

Karolina Koszuta – Członek Zarządu

Współzałożyciel Carbon Studio, oraz główny Producent tytułów firmy. Związana z branżą gier komputerowych od 2012 roku. Na co dzień zajmuje się organizacją pracy zespołu, oraz planowaniem produkcji.

Rada Nadzorcza

Tomasz Michalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Poitiers. Specjalizuje się w doradztwie przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, finansowaniu inwestycji, oraz prawie gospodarczym i obsłudze przedsiębiorców. Prawnik, a następnie aplikant radcowski w warszawskim oddziale francuskiej kancelarii Gide Loyrette Nouel. W latach 1996-1998 jako prawnik Domu Maklerskiego Elimar SA w Katowicach uczestniczył w realizacji licznych projektów związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi. W latach 2000-2001 uczestniczył w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przemysłu cukrowego, w postępowaniach ochronnych prowadzonych przed Ministrem Gospodarki reprezentując największego europejskiego producenta stali oraz uczestniczył w obsłudze inwestycji typu green field. Był członkiem rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych PEC Jastrzębie i SKOTAN Skoczów, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Unitor B Sp. z o.o w Tychach, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Doradzał klientom z branży IT w zakresie zakładania nowych podmiotów na terenie Rosji i Ukrainy, oraz w ich bieżącej działalności inwestycyjnej. Współpracuje z funduszem inwestycyjnym prowadzącym inwestycyjne w podmioty we wczesnych fazach rozwoju (seed funding). Ponadto specjalizuje się w negocjowaniu ważnych kontraktów handlowych, fuzjach i przejęciach. Prowadzi stałą współpracę z zagranicznymi klientami.

 

Dr Jakub Kabza

Ukończył z wyróżnieniem prawo oraz administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów doktoranckich na tym samym Wydziale. Doktor nauk prawnych. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Autor publikacji naukowych.
Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w domu maklerskim, początkowo w dziale rynku niepublicznego (gdzie m.in. pełnił obowiązki dyrektora), a następnie w dziale prawnym. Od 2013 roku związany z Kancelarią Prawną Cebula i Współpracownicy, obecnie na stanowisku prawnika zarządzającego. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach zarządzających oraz nadzorczych osób prawnych, w tym spółek prawa handlowego.

 

Andrzej Szurek

Z rynkiem kapitałowym zawodowo związany od 2006 roku.
W zespole odpowiedzialny przede wszystkim za komunikację spółek zagranicznych, firm z branży spożywczej i medycznej, a także relacje z mediami finansowymi.
Wcześniej dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet i Rzeczpospolitej. Specjalizował się w tematyce zagranicznych rynków i spółek oraz zagadnieniach związanych z NewConnect. Doświadczenie zdobywał również na warszawskiej giełdzie, pracując w Dziale Rozwoju rynku NewConnect. Był odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych spółek na NewConnect w kraju i za granicą (Czechy, Ukraina).
Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Bartosz Zieliński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz licznych szkoleń z zakresu finansów, rynku kapitałowego i nadzoru właścicielskiego. Od 2005 roku specjalizuje się w obsłudze transakcji dla Klientów Instytucjonalnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przygotowywał i realizował kilkadziesiąt projektów pozyskania kapitału dla spółek publicznych i niepublicznych w drodze IPO / SPO / emisji obligacji. Jest autorem wielu prezentacji spółek giełdowych dla inwestorów instytucjonalnych w kraju i za granicą. Prywatnie miłośnik sportu, technologii i dobrego jedzenia.

 

Mateusz Bochenek

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw i bankowości. W latach 2004-2012 pracował dla Banku Pekao S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. i DZ Bank Polska S.A. zajmując się głównie strukturyzowaniem i opiniowaniem finansowania dla znaczących projektów inwestycyjnych, głównie w formule project finance. Od połowy 2012 roku związany z branżą opakowaniową (tektura falista). Początkowo jako Dyrektor Finansowy, później jako Dyrektor Zarządzający współodpowiedzialny za zbudowanie od podstaw i dynamiczny rozwój jednego z najciekawszych startupów w tej branży – United Packaging S.A.