ESPI - 15/2023

Podpisanie umowy z Play For Dream na stworzenie portu gry Crimen - Mercenary Tales na gogle yVR2

Data sporządzenia:

2023-10-23

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Emitent”, “Spółka”] informuje, że w dniu 23 października 2023 roku zakończył proces zawierania umowy [“Umowa”] ze spółką Play For Dream Inc. z siedzibą w Szanghaju [“Play For Dream”] dotyczącą stworzenia portu gry Crimen – Mercenary Tales [“Gra”] na gogle yVR2, których Play For Dream jest właścicielem. Emitent będzie czerpać zyski z debiutu Gry na goglach yVR2 w formie standardowej dla platformy.

Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o dacie premiery Gry na goglach yVR2.

Emitent uznał zawarcie Umowy za istotne z uwagi na fakt, iż premiera Gry na kolejnej platformie może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu