EBI - 12/2020

Raport okresowy za II kwartał 2020 r.

Data sporządzenia:

2020-08-12

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Carbon_Studio_-_Raport_kwartalny_Q2020.pdf