ESPI - 11/2021

Zawarcie umowy z HTC - The Wizards - Dark Times dostępne w usłudze VIVEPORT Infinity

Data sporządzenia:

2021-04-30

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że dnia 29 kwietnia 2021 r. zawarł umowę z HTC, której przedmiotem jest w szczególności udostępnienie gry The Wizards – Dark Times w usłudze Viveport Infinity.

Viveport Infinity jest usługą subskrypcyjną, która w zamian za co miesięczny abonament umożliwia nielimitowany dostęp do wszystkich zawartych w niej gier i aplikacji.

Dodatkowo umowa obejmuje udzielenie przez HTC wsparcia technicznego, finansowego oraz marketingowego dla gry The Wizards – Dark Times.

Zarząd wskazuję, że opublikował wskazaną powyżej informację ze względu na fakt, że dzięki usłudze Viveport Infinity, gra The Wizards – Dark Times trafi do jeszcze większego grona odbiorców, co przełoży się na rozpoznawalności marki The Wizards oraz na wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu