ESPI - 24/2020

Zawarcie umowy na produkcję gier przez spółkę zależną Iron VR S.A. z Movie Games S.A.

Data sporządzenia:

2020-11-24

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI 19/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku o nawiązaniu ścisłej współpracy z Movie Games S.A. przez spółkę zależną, informuję że spółka zależna od Emitenta – Iron VR S.A. _”Iron VR”_ zawarła dwie pierwsze umowy wykonawcze na realizację gier z portfolio Movie Games S.A. w technologii wirtualnej rzeczywistości.

Pierwsza umowa dotyczy wersji VR gry Lust for Darkness. Adaptacja gry będzie realizowana przy budżecie w całości finansowanym przez Iron VR. Iron VR planuję rozpocząć produkcję gry na początku 2021 roku, a wydać ją w 3 kwartale 2021 r.

Druga umowa dotyczy wersji VR gry Alaska Truck Simulator. Adaptacja gry będzie realizowana przy budżecie w całości finansowanym przez Iron VR. Strony umowy nie ustaliły jednak jeszcze szczegółowych warunków odnośnie budżetu, czasu rozpoczęcia produkcji oraz daty wydania gry. Wskazane warunki zostaną sprecyzowane w momencie zakończenia produkcji wersji PC gry.

W ocenie Emitenta wydanie wskazanych powyżej gier może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Iron VR S.A., a tym samym przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu