ESPI - 17/2021

Ustalenie premiery gry Lust for Darkness VR przez spółkę zależną Iron VR S.A.

Data sporządzenia:

2021-10-07

Treść raportu:

Zarząd spółki Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI 24/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. o zawarciu umowy na produkcję gier przez spółkę zależną Iron VR S.A. z Movie Games S.A., informuje, że spółka zależna od Emitenta – Iron VR S.A. ustaliła termin premiery gry o tytule: Lust for Darkness VR na dzień 26 października 2021 r.

Gra zostanie wydana na platformie sprzedażowej Steam, a cena gry została ustalona na kwotę 19,99 USD.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu