ESPI - 7/2021

Ustalenie premiery gry Holy Chick! przez spółkę zależną Iron VR S.A

Data sporządzenia:

2021-03-15

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI 23/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., informuję że spółka zależna od Emitenta – Iron VR S.A. ustaliła termin premiery gry o tytule: Holy Chick! _wcześniej zanana jako Holy Chick! an Escape Room Game_ na dzień 30 marca 2021 roku.

Gra zostanie wydana w trybie Early Access na platformie sprzedażowej Steam, a cena gry została ustalona na kwotę 2,99 USD. Tytuł dostępny będzie na platformach PC VR.

Jest to pierwszy oryginalny projekt studia Iron VR S.A., w pełni kompatybilny z technologią wirtualnej rzeczywistości. Gra będzie cechować się prostą oprawą graficzną, humorystycznym podejściem do narracji, oraz zmyślnymi łamigłówkami i pułapkami.

W ocenie Emitenta wydanie gry Holy Chick! może mieć wpływ na wyniki finansowe Iron VR S.A., a tym samym przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu