ESPI - 14/2022

Rozszerzenie działalności Spółki

Data sporządzenia:

2022-10-27

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozszerzeniu działalności Spółki w zakresie wprowadzenia do oferty usług Quality Assurance.

Usługi Quality Assurance zapewniają jakość w całym procesie wytwarzania oprogramowania _”QA”_.

Emitent w ramach usług QA oprócz wykonywania testów oprogramowania zapewni ocenę ryzyka oraz opracuje procesy, aby osiągnąć najwyższą możliwą jakość oprogramowania. Spółka zapewni niezależne testy skupione na grach i aplikacjach VR pod nazwą brandu Quality Mine.

Quality Mine ma na celu dostarczanie kompleksowych usług QA dla gier i aplikacji VR – zarówno pod względem diagnozowania błędów jak i sprawdzania jakości rozwiązań z perspektywy użytkownika końcowego.

Quality Mine będzie działał w trybie “work-for-hire” dostarczając usług VR-QA zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Zdaniem Zarządu Emitenta rozszerzenie działalności Spółki o usługi Quality Assurance zapewnią Emitentowi dywersyfikację prowadzonej działalności i będą miały wpływ na wyniki finansowe Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu