ESPI - 2/2023

Podpisanie umowy na stworzenie portu gry

Data sporządzenia:

2023-03-20

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17 marca 2023 roku zawarł znaczącą umowę _Umowa_ ze spółką grupy Kepler Interactive.

Na podstawie zawartej Umowy Carbon Studio stworzy tytuł VR na podstawie istniejącej już gry wydanej na inne urządzenia, dla jednego ze studiów grupy _Gra_. Koszt przeniesienia Gry na platformy VR pokryje przedmiotowa spółka z grupy Kepler Interactive, a po wydaniu Emitent będzie uczestniczył w podziale zysków z gry _udział w przychodach_. Więcej szczegółów odnośnie Umowy, w tym data premiery Gry na poszczególnych platformach, zostanie podana w odrębnym komunikacie ESPI w momencie jej ujawnienia przez wydawcę.

Spółka uznała niniejszą informację ze względu na wartość zlecenia oraz potencjalny dochód pochodzący z udziału w przychodach, jak również z uwagi na rozpoczęcie współpracy z grupą Kepler Interactive, co jest istotne w zakresie perspektyw rozwoju Emitenta.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu