ESPI - 21/2021

Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za III kwartał 2021 r.

Data sporządzenia:

2021-11-09

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _Emitent”, “Spółka”_ podaję do publicznej wiadomości, że szacunkowy przychodów netto ze sprzedaży gier w III kwartale 2021 r. wynosi około 790.000 zł, oznacza to wzrost o niecałe 3% w porównaniu do III kwartału 2020 r. w którym Emitent wygenerował przychód netto w wysokości 769.392 zł.

Szacunkowy przychód netto za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniósł około 3.390.000 zł co daje wzrost o 66% w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2020 r., który wyniósł 2.040.260 zł

Emitent podkreśla, że głównym powodem wzrostu przychodów jest rozwój rynku urządzeń VR oraz sprzedaż gier z serii The Wizards na nowych platformach sprzedażowych.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu