ESPI - 1/2021

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

Data sporządzenia:

2021-01-20

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 stycznia 2021 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia w związku z dokonaniem transakcji przez Członków Zarządu: Błażeja Szaflika _Prezesa Zarządu_, Aleksandra Caban oraz Karoliny Koszuty – Caban.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Aleksander_Caban_-_Powiadomienie

Blazej_Szaflik_-_Powiadomienie

Karolina_KoszutaCaban_-_Powiadomienie