ESPI - 3/2024

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Data sporządzenia:

2024-04-26

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 26 kwietnia 2024 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Jolanty Falkowskiej w związku z przekroczeniem 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie.pdf