ESPI -14/2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Data sporządzenia:

2021-07-02

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

Aleksander Caban, posiadający 285.000 głosów, co stanowiło 33,34% ogólnej liczby głosów na WZ i 19,44% głosów ogółem w Spółce.

Błażej Szaflik, posiadający 284.500 głosów, co stanowiło 33,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 19,40% głosów ogółem w Spółce.

Karolina Koszuta-Caban, posiadająca 284.500 głosów, co stanowiło 33,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 19,40% głosów ogółem w Spółce.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu