ESPI - 23/2020

Rozpoczęcie produkcji gry Holy Chick! an Escape Room Game przez spółkę zależną Iron VR S.A.

Data sporządzenia:

2020-11-06

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”_, informuję że spółka zależna od Emitenta – Iron VR S.A. rozpoczęła produkcje gry o tytule: Holy Chick! an Escape Room Game.

Jest to pierwszy oryginalny projekt studia Iron VR S.A., oparty o znany koncept gier typu escape room, w pełni kompatybilny z technologią wirtualnej rzeczywistości. Gra będzie cechować się prostą oprawą graficzną, humorystycznym podejściem do narracji, oraz zmyślnymi łamigłówkami i pułapkami.

Emitent wskazuję, że tytuł ukaże się w pierwszym kwartale 2021 roku i dostępny będzie na początku na platformach PC VR. W ocenie Emitenta wydanie gry Holy Chick! an Escape Room Game może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Iron VR S.A., a tym samym przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu