ESPI - 1/2023

Szacunkowe dane o przychodach za IV kwartał 2022 r.

Data sporządzenia:

2023-01-30

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie “Emitent”, “Spółka” podaję do publicznej wiadomości, że szacunkowy przychód netto ze sprzedaży gier w IV kwartale 2022 r. wynosi około 1.168.000 zł, co oznacza, że był on 28% wyższy do przychodu netto osiągniętego w IV kwartale 2021 r., który wyniósł 907.099 zł.

Emitent wskazuje, że wpływ na wysokość osiągniętych przychodów w IV kwartale 2022 r. miała sprzedaż gier z serii The Wizards, Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall, rozwój projektu Metaverse oraz rozwój współpracy z partnerami.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu