ESPI - 10/2021

Zakończenie procesu certyfikacji gry The Wizards - Dark Times na platformę Oculus Quest

Data sporządzenia:

2021-04-27

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu ESPI 6/2021 z dnia 10 marca 2021 r., informuje o pomyślnym zakończeniu certyfikacji gry The Wizards – Dark Times na platformę Oculus Quest i Oculus Quest 2.

W związku z powyższym Emitent potwierdza wcześniejszą datę premiery wyznaczoną na 6 maja 2021 roku oraz wskazuje, że cena gry została ustalona na 24,99 USD.

W ocenie Emitenta wydanie gry The Wizards – Dark Times na platformę Oculus Quest może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu