EBI - 11/2023

Raport okresowy za II kwartał 2023 r

Data sporządzenia:

2023-08-14

 

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2023 r.

Stosownie do § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Emitent nie przekazuje odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego.

Umowa w zakresie wprowadzenia do obrotu Akcji połączeniowych wejdzie w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze spółką Iron VR S.A. oraz wpisu do rejestru Akcji połączeniowych.

 

Podstawa prawna:

– 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki: Carbon Studio – Raport kwartalny – Jednostkowy _ Skonsolidowany Q2_2023