ESPI - 15/2021

Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2021 r.

Data sporządzenia:

2021-08-02

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”, “Spółka”_ podaję do publicznej wiadomości, że szacunkowy przychodów netto ze sprzedaży gier w II kwartale 2021 r. wynosi około 1.700.000 zł, oznacza to wzrost o około 108 % w porównaniu do II kwartału 2020 r. w którym Emitent wygenerował przychód netto w wysokości 817.467 zł. Oraz około 98 % w porównaniu do I kwartału 2021 r., w którym Emitent wygenerował przychód netto w wysokości 905.339 zł.

Emitent podkreśla, że głównym powodem wzrostu przychodów są wzmożone działania marketingowe oraz premiera gry The Wizards – Dark Times na platformie Oculus Quest.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu