ESPI - 5/2021

Rozpoczęcie prac nad trybem kooperacji wieloosobowej (co-op multiplayer) do gry The Wizards - Dark Times

Data sporządzenia:

2021-02-18

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _“Emitent”_, niniejszym przekazuje, iż rozpoczął pracę nad trybem kooperacji wieloosobowej do gry The Wizards – Dark Times.

Tryb kooperacji pomiędzy graczami zostanie wprowadzony jako bezpłatny dodatek dla posiadaczy gry. Wstępna data premiery została zaplanowana na czwarty kwartał 2021 roku.

Dodanie trybu kooperacji do gry The Wizards – Dark Times wzbogaci także rozgrywkę o całkowicie nowe areny, nowych przeciwników, nowe klasy postaci oraz dodatkowe modyfikacje czarów, a także wiele drobnych usprawnień. Dodatkowa zawartość dostępna będzie również w trybie dla jednego gracza.

Emitent podjął decyzje o opracowaniu trybu kooperacji wieloosobowej w związku z przekroczeniem przez serię gier The Wizards progu 200.000 sprzedanych kopii.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż dodanie nowego trybu do gry może mieć wpływ na dalszą sprzedaż i popularność gier z serii The Wizards, która wpłynie na wyniki finansowe oraz sytuację ekonomiczną Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu