EBI - 6/2023

Raport roczny za 2022 rok

Data sporządzenia:

2023-05-30

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok.

Stosownie do § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Emitent nie przekazuje odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Sprawozdanie z badania jednostkowe_Carbon_2022.pdf

Sprawozdanie z badania skonsolidowane GK Carbon Studio 2022.pdf

Carbon Studio – Raport roczny 2022.pdf