EBI - 7/2022

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 r.

Data sporządzenia:

2022-07-01

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Carbon Studio – Podjęte uchwały.pdf