EBI - 6/2024

Raport roczny za 2023 rok

Data sporządzenia:

2024-05-29

 

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok.

Stosownie do § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Emitent nie przekazuje odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Carbon_Studio_-_Raport_roczny_2023.pdf

Sprawozdanie z badania jednostkowe_Carbon Studio_2023.pdf

Sprawozdanie z badania skonsolidowane GK Carbon Studio 2023.pdf