ESPI - 4/2022

Zawarcie znaczącej umowy na projekt związany z metavers

Data sporządzenia:

2022-04-25

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ Informuje o podpisaniu w dniu 21 kwietnia 2022 r. umowy z UIG Lab sp. z o.o. _”Partner”_ o współpracy przy tworzeniu metaversum dla dużego globalnego podmiotu.

Metavers _sieć wirtualnych światów 3D skoncentrowanych na relacjach społecznościowych_. Celem powyższego metaversum jest stworzenie miejsca, w którym zarówno marki, jak i użytkownicy będą się spotykać, ewoluując z biegiem czasu, aby napędzać społeczeństwo w normatywną egzystencję cyfrową, w której równość, innowacyjność, dobre aspekty natury ludzkiej i jakość będą siłą napędową tej nowej granicy _”Projekt”_.

Emitent będzie odpowiedzialny za tworzenie komponentów VR oraz zaplecza technologicznego w projekcie, w tym właściwej immersji użytkowników dzięki technologii VR.

Partner z kolei zajmie się częścią designersko / koncepcyjną.

Wynagrodzenie Spółki może stanowić znaczny procent przychodów emitenta w roku 2022.

Projekt będzie tzw. sandboxem _inaczej projekt z otwartym światem_, który zakłada rozwój kolonii na obcej planecie.

Projekt jest crossplatformowy, będzie dostępny na platformy PC, PC VR oraz MacBook.

Emitent wykorzystując swoje know-how z branży VR rozważa zwiększenie swojego udziału w budowaniu w rynku związanym z metavers.

W ocenie Emitenta realizacja projektów związanych z metavers wpłynie na przyszłe wyniki finansowe Spółki oraz rozpoznawalność Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu