EBI - 14/2020

Raport okresowy za III kwartał 2020 r.

Data sporządzenia:

2020-11-10

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport okresowy za III kwartał