EBI - 8/2021

Raport okresowy za II kwartał 2021 r.

Data sporządzenia:

2021-08-12

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2021 roku.

Stosownie do § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Emitent nie przekazuję odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Carbon Studio – Raport kwartalny – Jednostkowy_Skonsolidowany Q2_2021.pdf