EBI - 5/2020

Raport roczny Spółki za 2019 r.

Data sporządzenia:

2020-05-29

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu rocznego Spółki za 2019 r.

Carbon Studio – raport Roczny 2019

Carbon Studio – Sprawozdanie Zarządu z działalności 2019 r.

Sprawozdanie z badania CARBON STUDIO SA_2019-sig

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu