EBI - 8/2022

Przedłużenie kadencji Członkom Zarządu Spółki Carbon Studio

Data sporządzenia:

2022-07-01

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęto uchwałę o przedłużeniu kadencji Członkom Zarządu Spółki tj. Panu Błażejowi Szaflik pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, Panu Aleksandrowi Caban oraz Pani Karolinie Caban-Koszucie.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Carbon Studio – Życiorysy.pdf