ESPI - 8/2021

Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za I kwartał 2021 r.

Data sporządzenia:

2021-04-23

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”, “Spółka”_ podaję do publicznej wiadomości, że szacunkowy przychodów netto ze sprzedaży gier w I kwartale 2021 r. wyniósł kwotę 875 tys. zł, oznacza to wzrost o około 93 % w porównaniu do I kwartału 2020 r., w którym Emitent wygenerował przychód netto w wysokości 454 tys. zł.
Emitent podkreśla, że głównym powodem wzrostu przychodów są wzmożone działania marketingowe.

Zarząd wskazuję, że opublikował wskazane powyżej dane z uwagi na istotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2020.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu