ESPI - 18/2020

Umowa objęcia akcji CARBON STUDIO S.A.

Data sporządzenia:

2020-08-13

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”_ powziął informację, że spółka zależna od Emitenta – Iron VR S.A. zawarła w dniu 12 sierpnia 2020 r. umowy objęcia akcji z inwestorami. Na podstawie powyższych umów inwestorzy dofinansowali spółkę Iron VR S.A. łączna kwotą 913.450 zł. Jednym z inwestorów jest spółka Movie Games S.A., która objęła 10 % akcji Iron VR S.A.

Emitent wskazuję, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iron VR S.A. niezależnie od emisji akcji podjęło uchwałę o uprzywilejowaniu, co do głosu akcji które w całości posiada Emitent. W związku z powyższym udział w kapitale zakładowym Iron VR S.A. wynosi 43,9 %, natomiast udział w głosach na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy wynosi 61 %.

W ocenie Emitenta dofinansowanie spółki Iron VR S.A. przez inwestorów może mieć istotny wpływ na rozwój Carbon Studio S.A. oraz przyszłe wyniki finansowe.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu