ESPI - 17/2022

Zawarcie istotnej umowy z Vertigo Games

Data sporządzenia:

2022-12-21

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 20 grudnia 2022 r. zawarł istotną umowę _Umowa_ z Vertigo Games z siedzibą w Rotterdamie, Holandia.

Na mocy zawartej Umowy Vertigo Games będzie finansowało prace Emitenta nad dalszym rozwojem gry The Wizards – Dark Times: Brotherood _Gra_ na wszystkich głównych platformach VR, w tym prace w zakresie wprowadzenia do Gry trybu co-op _tryb rozgrywki wieloosobowej obejmujący kooperację między graczami_. Premiera rozszerzenia co-op będzie miała miejsce w 2023 roku. Dokładna data premiery zostanie ustalona z Vertigo Games i podana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie ESPI.

Na mocy zawartej umowy Vertigo Games będzie dodatkowo odpowiedzialny za działania wydawnicze i marketingowe nad Grą. Vertigo Games partycypuje w zyskach ze sprzedaży Gry od dnia podpisania Umowy. Wszystkie działania komunikacyjne w zakresie informowania o planowanym rozwoju Gry Emitent będzie konsultował i prowadził w porozumieniu z Vertigo Games.

Vertigo Games to podmiot prowadzący działalność wydawniczą i deweloperską w technologii VR wchodzący w skład globalnej grupy PLAION _wcześniej Koch Media_, która jest jednostką zależną od Embracer Group. Wśród tytułów wydanych przez Vertigo Games, które sprzedały w wielomilionowych nakładach, możemy znaleźć Arizona Sunshine i After the Fall.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu