ESPI - 6/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami statutu spółki

Data sporządzenia:

2023-06-02

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30.06.2023 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu spółki;
– Informację o ogólnej liczbie głosów;
– Formularz do głosowania przez pełnomocnika;
– Klauzulę informacyjną dla akcjonariuszy lub ich pełnomocników;
– Wzór wniosku o umieszczenie spraw w porządku obrad;
– Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZ;
– Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej;
– Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej;
– Projekty uchwał na ZWZ Carbon Studio S.A.;

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30062023 Carbon Studio S.A.

2. Informacje o ogólnej liczbie akcji w Carbon Studio S.A.

3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika

4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników Carbon Studio S.A.

5. Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad Carbon Studio S.A.

6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku Carbon Studio S.A.

7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej

9. Projekty uchwał – ZWZ Carbon Studio S.A.