ESPI - 4/2021

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Data sporządzenia:

2021-02-15

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lutego 2021 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 20 % od trzech akcjonariuszy.

Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

2021_02_15_CARBON_AC

2021_02_15_CARBON_BS

2021_02_15_CARBON_KC