ESPI - 5/2022

Przyznanie dofinansowania na zakup sprzętu Motion Capture w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Data sporządzenia:

2022-04-27

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wnioskowany projekt dotyczył autonomizacji procesów produkcji w firmie Carbon Studio w celu zapewnienia niezależności zasobów produkcyjnych Spółki oraz uniezależnienia się od outsourcingu.

Dzięki realizacji powyższego projektu Spółka stworzy własne wewnętrzne studio Motion Capture, które zapewni jakość i szybkość wprowadzania animacji do tworzonych produkcji.

Technologia Motion Capture jest stosowana w filmach oraz w grach komputerowych, która polega na “przechwytywaniu” trójwymiarowych ruchów aktorów i zapisywaniu w komputerze. Dzięki niej zarejestrowane postacie poruszają się bardzo naturalnie i realistycznie, a przechwycone dane są gotowe do dalszej obróbki.

Wartość całkowita projektu wynosi 284 750,00 zł. Spółka wnioskowała o 242 037,50 zł, otrzymując pełną wnioskowaną kwotę.

W ocenie Emitenta realizacja projektu wpłynie na koszty i szybkość pracy Spółki, co może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu